Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar biroja telpām 1. stāvā Jelgavā, skiču projekts

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar biroja telpām 1. stāvā Jelgavā