Pētījumi

Daudzstāvu dzīvojamo teritoriju Jelgavas centra zonā
integrētās attīstības risinājums energoefektivitātes jomā

Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrāde projekta "Trans In Form" ietvaros

Piesārņotas teritorijas un tās apkārtnes teritorijas plāna-
telpiskās attīstības koncepcijas sadarbībā ar SIA "Reģionālie projekti"

Pilotprojektu izstrāde sērijveida daudzstāvu dzīvojamo ēku renovācijai Jelgavā