Ēku energoefektivitātes paaugstināšana

Pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" ēkas siltināšana,
jumta rekonstrukcija

Pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" ēkas siltināšana,
jumta rekonstrukcija

Pirmsskolas izglītības iestādes "Zemenīte" ēkas siltināšana