top of page
bgImage

Pētījumi

Daudzstāvu dzīvojamo teritoriju Jelgavas centra zonā integrētās attīstības risinājums energoefektivitātes jomā

Jelgavas novada ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrāde projekta "Trans In Form" ietvaros

Piesārņotas teritorijas un tās apkārtnes teritorijas plāna- telpiskās attīstības koncepcijas sadarbībā ar SIA "Reģionālie projekti"

Pilotprojektu izstrāde sērijveida daudzstāvu dzīvojamo ēku renovācijai Jelgavā

bottom of page