top of page
bgImage

Publiskās ēkas

Administratīvās ēkas rekonstrukcija Ozolniekos

Biroja ēka un ražotne Stopiņu novadā

Jelgavas 1. internātpamatskolas internāta ēkas 2. un 3. stāva rekonstrukcija, siltināšana

LLU VMF salīdzinošās patoloģijas laboratorijas būvniecība un esošo telpu piemērošana mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām, Jelgava