Publiskās ēkas

Administratīvās ēkas rekonstrukcija Ozolniekos

Biroja ēka un ražotne Stopiņu novadā

Jelgavas 1. internātpamatskolas internāta ēkas 2. un 3. stāva rekonstrukcija, siltināšana

LLU VMF salīdzinošās patoloģijas laboratorijas būvniecība
un esošo telpu piemērošana mikrobioloģijas laboratorijas vajadzībām, Jelgava

"Rimi" tirdzniecības centra skiču projekts Jelgavā

Mets sporta hallei Tukumā

Kafejnīca Jelgavas vecpilsētā

Administrācijas ēkas "Gobas" rekonstrukcija par kultūras namu Zentenē